STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ

 

PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179       www.copth.cz       

 

Dnes je

 

 

 

 

 

Oznámení

 

 

 

 • 15. 11.

  Informace k soutěži MISS SŠ - COPTH
  >> zde


 • 27. 10.

  Informace pro rodiče žáků, kteří budou konat přijímací zkoušky na naši školu
  >> zde


 • 11. 10.

  Informace k přijímacímu řízení 2017/2018 pro umělecké obory
  >> zde


 • 10. 10.

  Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na naši školu
  Pro zájemce o studium na naší škole pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a z matematiky. Více...


 • 7. 10.

  Internetová žákovská knížka
  Známkový systém v provozu. V případě problémů s přihlášením kontaktujte třídní učitele.


 • 6. 10.

  Internetová žákovská knížka
  Známkový systém je mimo provoz, na odstranění závady se pracuje. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.


 • 21. 9.

  Nabídka práce:
  Požadovaná profese - všeobecná účetní. Nástup ihned. Bližší informace

  >> zde


 • 21. 9.

  Rekvalifikační kurz
  Rekvalifikační kurz dle vyhl. 50/1978 Sb., § 5 a § 6 o způsobilosti pro práci v elektrotechnice se koná ve dnech 10. až 17. října 2016 v SŠ-COPTH, Praha 9, Poděbradská 1/179. Zahájení kurzu je 10.10.2016 v 10.00 hod. Podrobnosti Vám sdělí a přihlášky přijímá Ing. Václav Červený, tel. č. 721 423 818, e-mail : cerveny(a)copth.cz


 • 16. 9.

  Rozvrh pro Poděbradskou 1 s platností od 19. 9. (sudý týden)
  >> rozvrh


 • 14. 9.

  Celostátní setkání učňovské mládeže Machři 2016
  >> Propozice


 • 24. 8.

  Informace k zahájení školního roku 2016/2017
  >> 1. ročníky
  Ostatní ročníky: 1. 9. 8:00 ve škole


 • 23. 8.

  Pozvánky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky
  k vyzvednutí od 24. 8. od 8:00 u zástupců ředitele. Bez pozvánky se žák nemůže zúčastnit maturitní zkoušky.


 

ÚSPĚCHY
NAŠICH ŽÁKŮ


 

Srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který pořádáme ve středu 7. prosince 2016 od 14 do 18 hodin.

Informace o sloučení škol

Dne 18. 6. 2016 schválilo Zastupitelstvo hl. města Prahy usnesením č. 18/29 sloučení Střední školy – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 se Středním odborným učilištěm služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, a to s účinností od 1.7.2016 s tím, že nástupnickou organizací přebírající veškerá práva a závazky je příspěvková organizace Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Upozorňujeme, že v současné době jsou na přechodné období v provozu původní webové stránky obou škol: www.copth.cz a www.sousluzeb.cz

 
 

Obory vzdělání pro elektrotechniku mají velmi pestrou škálu zaměření na slabo- i silnoproudou elektrotechniku. Jejich absolvováním získají žáci teoretické znalosti i praktické dovednosti při práci s instalacemi elektrického vedení v domech i průmyslových provozech, kontrole a měření elektrospotřebičů či jednotlivých součástek. Proniknou do tajů výroby plošných spojů, servisu výpočetní a kancelářské techniky, chladírenských a klimatizačních zařízení, číslicové a regulační techniky, zabezpečovacích systémů a dalších specifik elektrotechnického průmyslu. Žáci získávají v průběhu 3. a 4. ročníku praktické zkušenosti na provozních pracovištích spolupracujících firem.

 
 

Obory vzdělání pro autoopravárenství připravují budoucí automechaniky, autoelektrikáře a specialisty na automobilovou diagnostiku a elektronické systémy automobilů. Při studiu se žáci seznámí s mechanickými konstrukcemi automobilů, s odstraňováním mechanických i elektrických závad a se zásadami používání měřící a diagnostické techniky. U obou oborů zakončených maturitní zkouškou mají absolventi tříletých oborů vzdělání kompetence k používání diagnostiky řídících jednotek v automobilech, k odstraňování závad v elektronických obvodech a používání měřící a zabezpečovací techniky. V průběhu studia vykonávají žáci odborný výcvik v autoservisech sociálních partnerů (AUTOCENTRUM DOJÁČEK, PORSCHE INTER AUTO CZ s.r.o., Auto KELLY AUTOSERVIS, DOMANSKÝ s.r.o., atd.) a u výrobců osobních automobilů.

 
 

Obory vzdělání orientované na chemii se věnují zejména přípravě odborníků pro farmacii a pro oblast kontroly kvality potravin. V průběhu studia se žáci seznámí se základními chemicko-technologickými procesy, s postupy kontroly kvality léčiv nebo potravin v laboratorním a provozním měřítku. Absolventi se uplatní buď přímo ve výrobě léčiv, nebo v laboratořích zaměřených na kontrolu kvality léčiv a jakosti potravin. Žáci vykonávají odborný výcvik ve vyšších ročnících přímo v prostředí reálné praxe, například ve společnostech ZENTIVA GROUP, a.s., AQUATEST, a.s., DRUCHEMA. SŠ-COPTH spolupracuje i s dalšími firmami v rámci konání různých projektů pro žáky (např. firma BAYER a.s., projekt ,,Věda má budoucnost“).

 
 

Obory vzdělání pro oblast ekonomiky a podnikání a veřejné správy doplňují vhodně portfolio vzdělávací nabídky SŠ-COPTH. Absolventi oboru Ekonomika a podnikání se uplatní u zaměstnavatelů všech kategorií a oborů (živnostníci, obchodní podniky, výrobní podniky a finanční instituce). Ve čtvrtém ročníku mohou žáci splnit certifikační zkoušky z účetního programu POHODA. Absolventi oboru Veřejné správy najdou své uplatnění ve státní správě a samosprávách. U obou oborů vzdělání si žáci získané znalosti a dovednosti prohloubí i formou souvislé odborné stáže ve firmách a institucích a díky tomu se dokáží lépe zorientovat na trhu pracovních příležitostí po ukončení studia. Obory jsou také dobrou přípravou pro další studium na VOŠ a VŠ různého zaměření.

 

 

Střední škola - COPTH
je fakultní školou 
Univerzity Karlovy v Praze


Czech English German


 

Najdete nás na

 


Poslední fotogalerie

 

Jarmark řemesel a služeb