STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ

 

PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179       www.copth.cz       

 

 

OFICIÁLNÍ STRÁNKY

 

 

 

ECDL - evropský standard

V listopadu 2001 vrcholná skupina expertů - zástupců členských států EU pro otázky zaměstnanosti v informační společnosti ESDIS (Employment and Social Dimension of the Information Society), doporučila Evropské komisi přijmout koncept ECDL jako celoevropské schéma certifikace základních IT dovedností. Jednotný způsob testování a systém mezinárodně platných certifikátů pro uživatele výpočetní techniky, který ECDL koncept představuje, se rychle stává standardem nejen v mnoha zemích Evropy, ale i v zámoří. Řada významných národních i nadnárodních společností integrovala principy konceptu ECDL do vzdělávacích programů svých zaměstnanců. Orgány a instituce státní správy v celé řadě členských zemí (nejen v EU) využívají měřitelnost počítačových znalosti a dovedností konceptu ECDL jako zdroj informací pro další vzdělávání svých úředníků i jako nástroj pro personální politiku. Tisíce škol všech stupňů v rámci mnoha zemí světa pak vyučují informatiku dle ECDL Sylabu a ověřují nabyté znalosti a dovednosti formou nezávislých a objektivních ECDL testů – získané ECDL Certifikáty pak pomáhají absolventům při vstupu do pracovního procesu.

Často je koncept ECDL využíván ve světě ministerstvy školství jako nástroj pro počítačové vzdělávání pedagogů. Mnoho členských zemí využívá koncept ECDL jako nezávislý nástroj pro měření výsledků rekvalifikačních procesů. Aktuální (a zdaleka ne úplné) informace o použití konceptu ECDL v různých zemích světa i oborech lidské činnosti je možné získat na oficiálních stránkách ECDL Foundation. 

Střední škola – COPTH umožňuje v rámci spolupráce s PedF UK v Praze získat svým studentům za výhodných finančních podmínek certifikát evropské počítačové gramotnosti ECDL – doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem, který je v rámci států Evropské unie doporučen a používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Více informací o projektu na www.ecdl.cz

 

POHODA

    účetní ekonomický systém pro fyzické a právnické osoby. Tento systém obsahuje daňovou evidenci i účetnictví a je určen pro plátce i neplátce DPH, je vhodný pro živnostníky, podnikatele, obchodní korporace, svobodná povolání i příspěvkové a nevýdělečné organizace.  
         
    žáci si osvojí fakturaci i úhrady plateb, objednávky, nabídky, povedou sklady, mohou obchodovat i po internetu, zvládnou personalistiku i výpočty mezd včetně různých odvodů, naučí se pracovat s tiskopisy pro různé úřady.  
         
    certifikát slouží absolventům k doložení znalostí pro budoucího zaměstnavatele, a tím jim výrazně zvyšuje možnosti uplatnění na trhu práce. - více informací na www.stormware.cz  
         
    výuku může zajišťovat pouze certifikovaný učitel, kterým je Ing. Hana Vogeltanzová, která úspěšně složila certifikační zkoušku a je oprávněna připravovat žáky k získání certifikátu. Tento certifikát slouží k doložení znalostí pro budoucího zaměstnavatele, a tím jim výrazně zvyšuje možnosti uplatnění na trhu práce.  

 

 

                   

 

 

 

Střední škola - COPTH
je fakultní školou 
Univerzity Karlovy v Praze