STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ

 

PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179       www.copth.cz       

HISTORIE NAŠÍ ŠKOLY

… tradice, současnost, perspektiva

 

1. 9. 1950

Středisko pracujícího dorostu, při ČKD Stalingrad

 

 

1. 1. 1952

Státní pracovní zálohy (Učiliště č. 13)

 

 

1. 4. 1960

Učňovský závod ČKD Praha a v jeho rámci odborné učiliště č. 1

 

 

    r. 1979

Učební závod ČKD Praha a v jeho rámci SOU elektrotechnické 01

 

 

1. 4. 1991

Střední odborné učiliště elektrotechnické ČKD Praha (státní příspěvková organizace)

 

 

14. 12. 1992

Otevřeno zkušební centrum VEV (Holandsko)

 

 

24. 3. 1994

Jmenování fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

 

 

1. 9. 1994

Centrum odborné přípravy (státní příspěvková organizace)

 

 

24. 6. 1996

Udělen statut autorizovaného vzdělávacího a zkušebního centra ESČ

 

 

1. 7. 1996

Centrum odborné přípravy technickohospodářské
(sloučením s ISŠH Poděbradská 3)

 

 

13. 6. 2000

Udělen statut vzdělávacího centra AŘS HK ČR (mistrovská zkouška pro elektroobory)

 

 

1. 7. 2003

Sloučení s SOU elektrotechnickým Českobrodská 32a, Praha 9

 

 

8. 9. 2004

Otevřeno Informační a vzdělávací centrum ENERSOL Harfa

 

 

23. 3. 2005

Zahájení provozu nově vybudované jídelny na Harfě

 

 

28. 6. 2005

Otevřeno nové venkovní hřiště s umělým povrchem na Harfě

 

 

16. 3. 2006

Ustavující schůze Školské rady SŠ-COPTH

 

 

2. 1. 2007

Zahájení provozu v rekonstruované jídelně Fišpanka

 

 

Červen 2007

Otevřeno venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem na Fišpance

 

 

1. 7. 2007

Sloučení se SOU energetickým, Praha 9, Poděbradská 12

 

 

1. 9. 2009

Zahájena I. etapa vzdělávání podle Školských vzdělávacích programů

 

 

2009 – 2010

Realizace Souboru opatření ke snížení energetické náročnosti objektů SŠ-COPTH Poděbradská 1 a Poděbradská 12

 

 

5. 5. 2011

Otevření vzdělávacího centra PERSPEKTIS 21 pro výuku obnovitelných zdrojů energie

 

 

Květen 2011

Realizovány první nové „státní“ maturitní zkoušky

 

 

1. 7. 2016

Sloučení se SOU služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 

 

Odkaz na historickou a současnou satelitní mapu okolí Poděbradské 1

 

 

                   

 

 

 

Střední škola - COPTH
je fakultní školou 
Univerzity Karlovy v Praze