STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ

 

PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179       www.copth.cz       

 

 

OFICIÁLNÍ STRÁNKY

 

 

 

 

KONZULTACE PRO 1. – 3. ROČNÍKY

 

Pod Balkánem 599

    ► 8. – 12. 6.

    ► 15. – 18. 6.

Od 22. 6. – 26. 6. 2020 probíhají na MVF pro žáky individuální konzultace. Všichni učitelé budou přítomni.

 

Poděbradská 1

    ► 11. 6 – 25. 6.

 

Poděbradská 12

    ► 8. 6 – 24. 6.

 

 

Informace pro účastníky konzultací v SŠ - COPTH

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení)

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍCH ŠKOL A KONZERVATOŘÍ PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU A ABSOLUTORIUM V KONZERVATOŘI V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

 

                   

 

 

 

Střední škola - COPTH
je fakultní školou 
Univerzity Karlovy v Praze