STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ

 

PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179       www.copth.cz       

 

 

OFICIÁLNÍ STRÁNKY

 

 

 

► Hlavní stránka kroužku

 

2. ukázková hodina


Téma: Další příkazy HTML jazyka

Pracovní soubor ke stažení (včetně vepsaných komentářů)

     Otevření souboru v prohlížeči: Levou myši kliknout na odkaz → pravé tlačítko myši → Zobrazit zdrojový kód stránky
    (Google Chrome) nebo Zobrazit zdrojový kód (Explorer)

     Stažení souboru do počítače: Pravé tlačítko myši na odkazu → Uložit odkaz jako...

 

Přehled a význam probraných příkazů:

Příkaz Význam Párový příkaz
 h1 až h6 6 úrovní nadpisů ano
 sup horní index (mocnina) ano
 sub dolní index ano
 br  odřádkování v odstavci  
 font formát písma ano
 font color barva písma  
 font size velikost písma  
 strong nebo b tučné písmo ano
 em nebo i kurzíva ano
 u podtržené písmo ano
 ul seznam s tečkami ano
 ol seznam s čísly ano
 li položka seznamu ano
 img src vložit obrázek  
 width šířka (obrázku)  
 height výška (obrázku)  
 title popisek u obrázku ano
 alt alternativní text v místě obrázku  
 table začátek tabulky ano
 tr řádek v tabulce ano
 th první řádek v tabulce ano
 td  buňka v tabulce ano
 bgcolor barva buňky  
 border šířka ohraničení tabulky  
 colspan vodorovné sloučení buněk  
 center zarovnání na střed ano

Poznámky

  • • V názvu obrázku nepoužívejte mezery ani českou diakritiku.
  • • Pokud není v kódu stránky uvedena cesta k umístění obrázku, musí být obrázek ve stejné složce jako soubor html
  • • Obrázky používáme s příponou jpg  png  gif
  • • "bezpečné barvy" ► odkaz

Domácí úloha

Upravte soubor s jídelním lístkem tak, aby obsahoval správné dny v týdnu a dva nové sloupce, jeden s obrázkem jídla a druhý s cenou jídla. Upravte sloučení buněk a nastavte různé barevné pozadí buněk. Nezapomeňte zdrojový kód zkontrolovat validátorem.

Soubor html včetně souborů s obrázky pošlete emailem vedoucímu kroužku.

 

 

                   

 

 

 

Střední škola - COPTH
je fakultní školou 
Univerzity Karlovy v Praze