STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ

 

PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179       www.copth.cz       

 

 

OFICIÁLNÍ STRÁNKY

 

 

 

<< zpět na hlavní stránku

 

 

 


 

• Informace k maturitě z matematiky

Zadání a řešení uplynulých maturitního testů 

Vše o maturitní zkoušce (CERMAT)

► Hranice úspěšnosti (matematika): Známka  (horní hranice v %): 4 (51 %), 3 (68 %),  2 (84 %), 1 (100%),
     minimum 33 % (17 bodů), maximum 100 % (50 bodů)

Tematické okruhy (myšlenková mapa)

Tipy a triky k maturitě

Příprava ke zkoušce:

<< zpátky nahoru

 

Vybrané kapitoly k maturitě

 1. Algebra
 2. Procenta
 3. Úlohy o společné práci, pohybu a směsích
 4. Funkce
 5. Inverzní funkce
 6. Vyjádření neznámé ze vzorce
 7. Planimetrie
 8. Stereometrie
 9. Posloupnosti
 10. Finanční matematika
 11. Kombinatorika
 12. Pravděpodobnost
 13. Statistika
 14. Vektory (Analytická geometrie)
 15. Rovnice přímky
 16. Komplexní čísla (Matematika+)
 17. Kuželosečky (Matematika+)
 18. Úvod do středoškolshého studia (9. ročník základní školy)

<< zpátky nahoru


• Doporučené odkazy pro domácí přípravu k maturitě

► CERMAT web Nová maturita - Oficiálně!

► CERMAT Katalog požadavků z matematiky  ►  Katalog požadavků pro zkoušku Matematika+

► Příklady mailem: www.matikamailem.cz 

► knihy: ► Maturita 2016-2017 z matematiky  ► Tvoje státní maturita 2017  ► Petáková

► web Státní maturita

► web Techambition

► Přehled maturitních příkladů z minulých let:  1  2

► Řešení a postupy příkladů maturity z matematiky

► Opakování matematiky k maturitě a přijímací zkoušce na VŠ 

Online příprava k maturitě

Online kurzy (rychlá, střední a maximální příprava)

Různá výuková videa

Zkoušky nanečisto

MATEMATICKÉ VZORCE - ONLINE VÝPOČTY

 web ODMATURUJ Z MATEMATIKY

 web EMATURITY.CZ

<< zpátky nahoru


 

Vybrané kapitoly k maturitě

1. Algebra

LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE A NEROVNICE, SOUSTAVY ROVNIC A NEROVNIC

Algebraické výrazy - přehled

Algebraické výrazy - řešené příklady (s postupy)

► Algebraické výrazy - řešené příklady s výsledky:  1   2

Algebraické výrazy - vzorové příklady k maturitě

► Algebraické výrazy - videa: 1  2  3  4 (vzorové příklady k maturitě)

<< zpátky na výběr kapitol


2. Procenta

► Videa: 1  2

<< zpátky na výběr kapitol


3. Úlohy o společné práci, pohybu a směsích

Příklady

► Videa: 1 2 3 (Isibalo) 4  5 (Valášek) 

<< zpátky na výběr kapitol


4. Funkce

► Výklad: 1  2   3   4   5

Grafy funkcí I. (myšlenková mapa)

► Grafy funkcí II. (myšlenková mapa) 

Slovní úlohy na funkce (sestavení předpisu funkce)

Slovní úlohy na funkce (test)

Určení předpisu funkce (matematické fórum)

Předpis lineární funkce (video)

<< zpátky na výběr kapitol


5. Inverzní funkce

Výklad

Příklady

Kalkulátor

<< zpátky na výběr kapitol


6. Vyjádření neznámé ze vzorce

Strategie

► Příklady 1  2  3  4 (ZŠ)

Poznámky

Testy (ZŠ)

► Videa 1 (Isibalo)  2 (Khan Academy)  3 (matikasnadno.cz)

<< zpátky na výběr kapitol


7. Planimetrie

► Shodná zobrazení (opakování základní školy)

► Podobnost (opakování základní školy)

► Stejnolehlost: 1  2 

► Obsahy a obvody rovinných obrazců: 
     ► 1.  přehled vzorců  ► 2. příklady s výsledky ► 3. příklady bez výsledků ► 4. řešené příklady
     ► 5. online kalkulačka  ► 6. řešené příklady (hackmath)  ► 7. příklady (metodické listy) 

► Pravoúhlý trojúhelník (myšlenková mapa)

► Výškový a hloubkový úhel

► Pravoúhlý trojúhelník: výklad  řešené příklady: 1  2  slovní úlohy s výsledky 

► výklad 1 2 3

► Vzorečky

► příklady 1 2

► video

Řešení obecného trojúhelníku

► MYŠLENKOVÁ MAPA

► Výklad

► Příklady (sinová a cosinová věta)

► ONLINE VÝPOČTY

► GEOMETRICKÁ ZOBRAZENÍ - myšlenková mapa: verze short

<< zpátky na výběr kapitol


8. Stereometrie

Tělesa (myšlenková mapa)

Komolá tělesa (přehled + příklady) ► Prezentace ► Kulová výseč (obrázek)

► Online výpočty povrchů a objemů těles 1  2

► Příklady 1 

Slovní úlohy

Testy (základní škola)

► Videa (Valášek): 1  2  3  4

<< zpátky na výběr kapitol


9. Posloupnosti

MYŠLENKOVÁ MAPA

► Základní pojmy: video1  video2  video3

Příklady s řešením ► Příklady s výsledky ► Učebnice Krynicky

► Určení posloupnosti video1  video2  video3  video4  video5  video6

► Aritmetická posloupnost: video1  video2  video3  video4 (slovní úlohy)

► Geometrická posloupnost: video1  video2  video3  video4  video5 (vzorce) video6 (slovní úlohy)

<< zpátky na výběr kapitol


10. Finanční matematika

video

EXCEL

Testy (základní škola)

► Vzorce 

► Příklady 1  2  3  4    

<< zpátky na výběr kapitol


11. Kombinatorika

MYŠLENKOVÁ MAPA

výklad (doporučuji) ► řešené příklady s postupy ► příklady

přehled vzorců  

► Videa: úvod (Valášek) ► úvod (Isibalo)

<< zpátky na výběr kapitol


12. Pravděpodobnost

MYŠLENKOVÁ MAPA

► výklad1 (doporučuji) ► výklad2 (podrobně) ► výklad3 (zajímavé)

výklad s pedagogickými poznámkami 

► příklady s postupem řešení ► příklady s výsledky

GeoGebra  ► návod 

► Videa na Isibalo ► výklad  ► Náhodný pokus ► "Naivní" definice 

Příklady ► Další příklad ► Sjednocení jevů 

Nezávislost jevů ► Podmíněná pravděpodobnost       

► Videa Valášek ► příklad1 ► příklad2  ► příklad3 ► příklad4

<< zpátky na výběr kapitol


13. Statistika

MYŠLENKOVÁ MAPA

► Základní pojmy

ONLINE PŘÍKLADY ***

výklad1 (doporučuji) ► výklad2  ► výklad3 

priklady1 >>priklady2 

video1 (rozdělení četností)video2  ► video3video4video5  

EXCEL 

GeoGebra 

► Testy (základní škola)

<< zpátky na výběr kapitol


14. Vektory (Analytická geometrie)

► MYŠLENKOVÁ MAPA: verze short  verze long

► Výklad: 1  2

Příklady s postupy

Příklady s výsledky

► Videa: 1  2

<< zpátky na výběr kapitol


15. Rovnice přímky

► parametrické vyjádření přímky (výklad)

► param. vyjádření přímky (procvičení)

► param. vyjádření přímky (video)

► videa na téma rovnice přímky 

<< zpátky na výběr kapitol


16. Komplexní čísla (Matematika+)

► Výklad: 1  2   3   

► Příklady: 1   2  

► Videa: 1  2/1  2/2

► Moivreova věta: 1  2 Video

► Kvadratické rovnice v množině C: 1  2

► Binomické rovnice: 1  2  3  Video

<< zpátky na výběr kapitol


17. Kuželosečky (Matematika+)

► Výklad: 1  2  3  4 

Přehled

Řešené příklady s postupy

Řešené příklady s výsledky

Shrnutí

<< zpátky na výběr kapitol

 

                   

 

 

 

Střední škola - COPTH
je fakultní školou 
Univerzity Karlovy v Praze