STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ

 

PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179       www.copth.cz       

Naše škola je zapojena v těchto projektech:

> Projekt:

Moderní škola II.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001123

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 3 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.

  •  
 • > Projekt: PILOTNÍ PROJEKT PŘEMĚNY BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY ČESKOBRODSKÁ 362/32A NA ENERGETICKY SOBĚSTAČNOU
  INFORMACE
 •  
 • > Projekt: Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze ► ODKAZ
 •  
 • > Projekt: MODERNÍ TECHNOLOGIE PRO PRAXI CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/00004 38 ► ODKAZ
 •  
 • > Projekt: "ModuSOL": Vývoj digitálních modulů založených na individuálním organizování vzdělávání pro  znevýhodněné skupiny
 •     ► odkaz (upoutávka)
       ► odkaz (newslettery) 
       ► odkaz (informace o proběhnuvších vzdělávacích aktivitách)
 • SŠ-COPTH, Praha 9, Poděbradská 1/179 se v letech 2017 až 2019 účastní mezinárodního projektu ModuSOL pod záštitou vzdělávacího programu EU Erasmus+. Hlavním cílem projektu je rozvoj inovací prostřednictvím integrace a tvorby učebního obsahu v různých digitálních formátech, čímž dochází ke zlepšení digitálních kompetencí jak u učitelů, tak u žáků. Výukové moduly jsou adresovány především pro edukaci znevýhodněných cílových skupin žáků. Součástí projektu jsou mezinárodní školící aktivity pro učitele z České republiky, Německa, Španělska a Velké Británie, jichž se naši vyučující pravidelně účastní.
 •  
 • > Mezinárodní projekt s názvem Kvalifikace pro třetí tisíciletí v elektrotechnice (Q3MEE).
      Projekt je realizován v rámci KA2 programu ERASMUS+

          ► web projektu

 • > Vyšší kvalita DVPP prostřednictvím firem
    V SŠ-COPTH, Praha 9, Poděbradská 1/179 se v období listopad – prosinec 2014 realizoval projekt Vyšší kvalita DVPP prostřednictvím moderních firem jako součást programu MŠMT „Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe v roce 2014“. 33 pedagogů školy se zúčastnilo tří celodenních seminářů, kdy měli možnost získat odborné poznatky ve špičkových firmách a současně se seznámit s reálným prostředím ve výrobě. Poznatky využijí ve výuce a při připravované rozsáhlé inovaci Školních vzdělávacích programů v průběhu II. pololetí šk. r. 2014/2015. 

   

 •  
 • > PERPSEKTIS 21

      web projektu
   

 • > Mezinárodní projekt ENERSOL

      ► pravidla Enersol 2020
      ► web projektu
   

 • > Projekt EU LEONARDO
   
 • > Projekt VĚDA MÁ BUDOUCNOST
      web projektu 
 • > Projekt PEDAGOGIKA

 •    Seznam projektů našich učitelů v roce 2014

              Příklad projektu: iTřída

 

 

                   

 

 

 

Střední škola - COPTH
je fakultní školou 
Univerzity Karlovy v Praze