STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ

 

PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179       www.copth.cz       

 

 

 

OFICIÁLNÍ STRÁNKY

 

 

* PŘEHLED ŠKOLNÍCH WEBŮ *

 

MATEMATIKA

Matematika
WEB MATEMATIKY*
Testy
TESTY*
Úložiště
ÚLOŽIŠTĚ*
Techambition
TECHAMBITION**

INFORMATIKA

Informatika
WEB INFORMATIKY
Testy
TESTY*
Kroužek
KROUŽEK

Ostatní

Bakaláři
ZNÁMKY
Suplování
SUPLOVÁNÍ
Jídelna
OBĚDY**
Školní mail
ŠKOLNÍ MAIL + WIFI***

* stejné heslo

** lze nastavit stejné heslo jako *

*** heslo se musí po určité době změnit (nové heslo se musí lišit od 25 předchozích hesel). Doporučuji heslo jako * a na konci postupně měnit čísla: 1, 2, 3,... nebo písmena: a, b, c,...

Žák může mít do všech webů přístup pod jedním heslem, kromě známek a ***

 

 

Střední škola - COPTH
je fakultní školou 
Univerzity Karlovy v Praze


Czech English German